still


  • Beijing 798 Art District 2 Jiu Xian Qiao Lu Beijing, Beijing Shi, 100015 China

An interactive installation made possible by neurotechnology

Wa Liu, installation design
Chuhan Zhang, piano
BrainCo, technology